Vuosikokouksen esityslista

Vuoden 2016 yhdistyskokous, eli nk. vuosikokous pidetään lauantaina 26.11.2016 klo 16 Kilossa, Ravintola Cartessa joulujuhlia ennen.
Virallinen kutsu museoyhdistyksen sääntömääräiseen yhdistyskokoukseen lähetetään yhdistyksen jäsenille kirjepostitse siten, että se on perillä viimeistään 7 vrk ennen kokousta.

Museoyhdistyksen jäsenet vuosikokouksessa ovat päättäneet siirtymisestä kahden yhdistyskokouksen malliin, mutta yhdistyssääntöjen muutokset odottavat vahvistusta Patentti- ja rekisterihallitukselta.

Espoon Automuseon
VUOSIKOKOUKSEN ESITYSLISTA
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden
myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus.
8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja joka toinen vuosi ja muut hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle.
9. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille kaksi varamiestä.
10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
11. Kokouksen päättäminen

Esityslistan koonnut v. 2009 Outi Lähteenoja yhdistyksen v. 1995 vahvistettujen sääntöjen 9 § mukaan. Tiivistäessä poistettu 9 kpl viivoja, muutoin täysin alkuperäinen.